Wielokamerowy system wizyjny z OCR

Zadaniem opracowanego systemu jest rozpoznawanie wybitego znakowania na dwóch metalowych elementach. Znakowanie informuje o tym jak wykonany jest każdy z detali. Na podstawie informacji jak wykonany jest detal 1 i […]

Tester parametrów elektrycznych i hydraulicznych

Stanowisko testowe służy do 100% kontroli wyrobów gotowych. Testowane są parametry hydrauliczne oraz elektryczne produktu. Test polega na podłączeniu produktu do stanowiska przez interfejsy (złącze elektryczne + złącze obwodu z […]

Tester szczelności zbiornika

Aplikacja do kontroli i akwizycji danych na stanowisku testu szczelności zbiorników została stworzona w LabVIEW. Test składa się z dwóch etapów. Pierwszy to test nadciśnieniem. Jeżeli pierwszy etap zakończony jest […]

Aplikacja do logowania danych produkcyjnych w bazie

Wykonana aplikacja służy do logowania danych produkcyjnych do bazy Oracle. Na podstawie późniejszej analizy i wizualizacji tych danych inżynierowie produkcji mają pełne spektrum informacji odnośnie wydajności produkcji, przestojów oraz parametrów […]

Dostęp zdalny do sieci przemysłowej

Chcąc zapewnić jak najszybszą reakcję na potrzeby serwisowe naszego klienta uruchomiliśmy dostęp zdalny do linii produkcyjnej zainstalowanej w jego firmie. Dostęp zdalny w tej aplikacji realizowany jest z wykorzystaniem serwera […]

Wizyjny system korekcji trajektorii obróbki

System składa się z kamery uEye oraz komputera przemysłowego z dedykowanym oprogramowaniem. Aplikacja ma budowę modułową: Moduł Akwizycji Obrazu – pozwala na wykonanie obrazu obszaru roboczego i korekcję zgodnie z wprowadzonymi […]

Facebook