Project name:

Tester szczelności zbiornika

Project description:

Aplikacja do kontroli i akwizycji danych na stanowisku testu szczelności zbiorników została stworzona w LabVIEW. Test składa się z dwóch etapów. Pierwszy to test nadciśnieniem. Jeżeli pierwszy etap zakończony jest wynikiem pozytywnym to następuje test zbiornika za pomocą podciśnienia. Do oceny szczelności zbiornika wymagane są dane pomiarowe z całego przebiegu testu. Stanowisko kontrolowane jest przez sterownik PLC, który jest połączony z LabVIEW za pomocą serwera OPC.

Panele HMI posiadają ubogi wachlarz funkcji akwizycji danych pomiarowych oraz utrudniony dostęp aby te dane później odczytać. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem okazało się zastąpienie HMI komputerem z aplikacja zaprojektowaną w środowisku LabVIEW. Używany w nim graficzny język programowania umożliwia realizację zaawansowanego interfejsu oraz pozwala na wiele sposób zapisywania danych pomiarowych i generowanie raportów.

Cały przebieg pomiaru zapisywany jest do pliku w formacie .tdms. Format ten umożliwia szybki zapis dużej ilości próbek oraz zajmuje niewiele przestrzeni dyskowej. Po zainstalowaniu na dowolnym komputerze dodatku „TDM Excel Add-in” otwieramy dane pomiarowe za pomocą programu Microsoft Excel.

Zakres realizacji Robotize:

  • Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji LabVIEW,
  • Modyfikacja oprogramowania sterownika PLC.
Udostępnij:
Facebooklinkedin