Joint Soft Servo

Jeden z naszych klientów na zrobotyzowanym stanowisku do obsługi tokarek mierzył się z problemem przeciążania robota podczas docisku sztuki przy koniku tokarki podczas załadunku. Wynikało to z niedokładności pozycjonowania detali, […]

Wielokamerowy system wizyjny z OCR

Zadaniem opracowanego systemu jest rozpoznawanie wybitego znakowania na dwóch metalowych elementach. Znakowanie informuje o tym jak wykonany jest każdy z detali. Na podstawie informacji jak wykonany jest detal 1 i […]

Tester parametrów elektrycznych i hydraulicznych

Stanowisko testowe służy do 100% kontroli wyrobów gotowych. Testowane są parametry hydrauliczne oraz elektryczne produktu. Test polega na podłączeniu produktu do stanowiska przez interfejsy (złącze elektryczne + złącze obwodu z […]

Tester szczelności zbiornika

Aplikacja do kontroli i akwizycji danych na stanowisku testu szczelności zbiorników została stworzona w LabVIEW. Test składa się z dwóch etapów. Pierwszy to test nadciśnieniem. Jeżeli pierwszy etap zakończony jest […]

Aplikacja do logowania danych produkcyjnych w bazie

Wykonana aplikacja służy do logowania danych produkcyjnych do bazy Oracle. Na podstawie późniejszej analizy i wizualizacji tych danych inżynierowie produkcji mają pełne spektrum informacji odnośnie wydajności produkcji, przestojów oraz parametrów […]

Dostęp zdalny do sieci przemysłowej

Chcąc zapewnić jak najszybszą reakcję na potrzeby serwisowe naszego klienta uruchomiliśmy dostęp zdalny do linii produkcyjnej zainstalowanej w jego firmie. Dostęp zdalny w tej aplikacji realizowany jest z wykorzystaniem serwera […]

HMI stanowiska zrobotyzowanego do obsługi maszyn

Panel operatorski umożliwia wybór trybu pracy robota, sterowanie ręczne chwytakiem i elementami stanowiska (pozycjonerem sztuk), a także diagnostykę wejść i wyjść cyfrowych. Dodatkowo umożliwia on korekcję punktów trajektorii z poziomu operatora/technologa. […]

Facebook