Wielokamerowy system wizyjny z OCR

Zadaniem opracowanego systemu jest rozpoznawanie wybitego znakowania na dwóch metalowych elementach. Znakowanie informuje o tym jak wykonany jest każdy z detali. Na podstawie informacji jak wykonany jest detal 1 i […]

Facebook