Project name:

Wielokamerowy system wizyjny z OCR

Project description:

Zadaniem opracowanego systemu jest rozpoznawanie wybitego znakowania na dwóch metalowych elementach. Znakowanie informuje o tym jak wykonany jest każdy z detali. Na podstawie informacji jak wykonany jest detal 1 i detal 2 następuje dobranie odpowiednich elementów pośredniczących pomiędzy tymi elementami.

Na linii produkowane są 2 referencje zarówno detalu 1 jak i detalu 2. Każda z referencji znakowana jest w innym miejscu stąd konieczność użycia 4 kamer.

W fazie wstępnej wykonano obliczenia dla systemu kamer czego wynikiem był dobór optyki. W obliczeniach wzięto pod uwagę możliwości mechanicznego montażu kamer, minimalną wymaganą przez algorytmy wielkość cechy rozpoznawanej oraz wielkość obszaru odczytu. Następnie przeprowadzono proof of concept u klienta w celu potwierdzenia możliwości wykonania zadania.

W fazie projektowej wykonane zostały projekty mechaniczny i elektryczny systemu, a także oprogramowanie offline. Obrazy do wstępnego przygotowania algorytmów pochodziły z akwizycji przeprowadzonej podczas testów przeprowadzonych u klienta w fazie wstępnej.

Po montażu systemu i uruchomieniu szafy sterowniczej u klienta przeprowadzono regulację systemu wizyjego oraz próbną akwizycję. Podczas regulacji ustawiono optymalną ostrość oraz oświetlenie systemu. Właściwą regulację ostrości potwierdzono z wykorzystaniem wzorców (m. in. test gwiazdą Siemensa). Obrazy z próbnej akwizycji posłużyły do dostrojenia i wyuczenia algorytmów rozpoznawania znaków OCR.

Wymaganiem systemu było również przestawianie znaków w odczytach, stąd zaimplementowano algorytm odpowiedniego przetwarzania rozpoznanych znaków.

Podczas testu systemu przeprowadzono statystyczną analizę jego zdolności co potwierdziło prawidłowość jego wykonania.

Wykonany system spełnił wszystkie założenia projektowe odnośnie jakości, wydajności i zdolności.

Zakres realizacji Robotize:

  • obliczenia systemu + studium wykonalności + weryfikacja rozwiązania (proof of concept)
  • dobór rozwiązania sprzętowego
  • projekt elektryczny i mechaniczny
  • kompletacja zamówień
  • montaż systemu wizyjnego
  • prefabrykacja szafy sterowniczej
  • oprogramowanie systemu wizyjnego
Udostępnij:
Facebooklinkedin