Project name:

Tester parametrów elektrycznych i hydraulicznych

Project description:

Stanowisko testowe służy do 100% kontroli wyrobów gotowych. Testowane są parametry hydrauliczne oraz elektryczne produktu. Test polega na podłączeniu produktu do stanowiska przez interfejsy (złącze elektryczne + złącze obwodu z płynem) i wybranie odpowiedniej specyfikacji testu.

Oprogramowanie sterownika PLC zostało wykonane zgodnie ze standardem Robotize w języku SCL. Dodatkowo dołączone zostały schematy UML oprogramowania (diagram sekwencji, diagram przypadków użycia, diagram przepływu danych).

System posiada możliwość modyfikacji poszczególnych parametrów testu – wartości zadawane, limity dla wartości, przebieg testu.

Zgodnie ze specyfikacją klienta wszystkie wyniki testów wraz z numerem seryjnym produktu i nazwiskiem operatora zapisywane są na pendrive do plików CSV. W palecie modułów oferowanych przez Robotize znajduję się również opcjonalny zapis do baz danych oraz systemu SAP. Również jako moduł do systemów testowych Robotize oferuję możliwość logowania operatora systemu za pomocą kart RFID.

Po uruchomieniu i skalibrowaniu stanowiska zostało przeprowadzone MSA typu 1 oraz MSA typu 2, które potwierdziło zdolność systemu pomiarowego.

Zakres realizacji Robotize:

  • oprogramowanie sterownika PLC
  • oprogramowanie wizualizacji HMI
  • system logowania wyników testów na nośniki pamięci
  • system receptur do zadawania parametrów testów
  • MSA dla testera
  • uruchomienie u klienta
Udostępnij:
Facebooklinkedin