Joint Soft Servo

Jeden z naszych klientów na zrobotyzowanym stanowisku do obsługi tokarek mierzył się z problemem przeciążania robota podczas docisku sztuki przy koniku tokarki podczas załadunku. Wynikało to z niedokładności pozycjonowania detali, […]

HMI stanowiska zrobotyzowanego do obsługi maszyn

Panel operatorski umożliwia wybór trybu pracy robota, sterowanie ręczne chwytakiem i elementami stanowiska (pozycjonerem sztuk), a także diagnostykę wejść i wyjść cyfrowych. Dodatkowo umożliwia on korekcję punktów trajektorii z poziomu operatora/technologa. […]

Facebook