Aplikacja do logowania danych produkcyjnych w bazie

Wykonana aplikacja służy do logowania danych produkcyjnych do bazy Oracle. Na podstawie późniejszej analizy i wizualizacji tych danych inżynierowie produkcji mają pełne spektrum informacji odnośnie wydajności produkcji, przestojów oraz parametrów […]

Dostęp zdalny do sieci przemysłowej

Chcąc zapewnić jak najszybszą reakcję na potrzeby serwisowe naszego klienta uruchomiliśmy dostęp zdalny do linii produkcyjnej zainstalowanej w jego firmie. Dostęp zdalny w tej aplikacji realizowany jest z wykorzystaniem serwera […]

Wizyjny system korekcji trajektorii obróbki

System składa się z kamery uEye oraz komputera przemysłowego z dedykowanym oprogramowaniem. Aplikacja ma budowę modułową: Moduł Akwizycji Obrazu – pozwala na wykonanie obrazu obszaru roboczego i korekcję zgodnie z wprowadzonymi […]

Facebook