Project name:

Dostęp zdalny do sieci przemysłowej

Project description:

Chcąc zapewnić jak najszybszą reakcję na potrzeby serwisowe naszego klienta uruchomiliśmy dostęp zdalny do linii produkcyjnej zainstalowanej w jego firmie. Dostęp zdalny w tej aplikacji realizowany jest z wykorzystaniem serwera OpenVPN skonfigurowanego na routerze który zarządza siecią dla tej linii produkcyjnej. Router połączony jest do sieci firmy, dlatego wymagane było zapewnienie bezpieczeństwa całego systemu oraz zabezpieczenie przed dostępem do innych urządzeń w sieci.

Oprócz skrócenia czasu reakcji na zgłoszenia serwisowe dostęp zdalny umożliwia wykonywanie modyfikacji i dodawanie nowych funkcji bez konieczności obecności programisty na obiekcie. Konfiguracja zapewnia bezproblemową obsługę i programowanie sterownika PLC, panelu HMI, robota przemysłowego, systemu wizyjnego oraz diagnostykę koncentratorów IO w sieci Profinet.

Robotize kierując się ideami przyświecającymi inicjatywie Industry 4.0 i IoT oferuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie sieci przemysłowych, dostępu zdalnego oraz logowania i wizualizacji danych.

Integrowane przez nas rozwiązania dostępu zdalnego dzielą się na:

  • rozwiązania wykorzystujące serwer OpenVPN lub serwery VPN Cisco z dostępem przez sieć firmową klienta – wymagana jest współpraca z działem IT lub możliwość wprowadzenia zmian w konfiguracji sieci klienta
  • rozwiązania wykorzystujące serwer OpenVPN lub serwery VPN Cisco z dostępem przez GSM
  • rozwiązania wykorzystujące dedykowane urządzenia z dostępem przez sieć firmową lub GSM – urządzenia zapewniające połączenia przez chmurę dostawcy urządzenia – eWON, Ubiquity, Helmholtz, Secomea
  • rozwiązania wykorzystujące dedykowane urządzenia z dostępem przez sieć firmową lub GSM – urządzenia zapewniające zestawianie połączenia przez usługę w sieci, a połączenie przez fizyczne zestawianie połączenia z wykorzystaniem podwójnego zabezpieczenia w postaci hasła i klucza sprzętowego – Tosibox

Zakres realizacji Robotize:
• konfiguracja sieci przemysłowej,
• konfiguracja routera i serwera OpenVPN,
• współpraca z IT firmy i ustalenia odnośnie dostępu i bezpieczeństwa.

Udostępnij:
Facebooklinkedin