Project name:

System monitorowania dla predykcyjnego i preskryptywnego utrzymania ruchu

Project description:

Wdrożony system służy do monitorowania kluczowego zasobu dla klienta – prasy do odkuwek. Zbudowany jest z urządzeń do pomiaru drgań i temperatury podłączonych do systemu SCADA. Dane są analizowane przez autorskie algorytmy. Urządzenia pomiarowe zamontowane są na głównych elementach układu: silnikach, sprzęgłach, silnikach agregatów oraz silnikach taśm. Dodatkowo system połączony jest ze sterowaniem maszyny, skąd gromadzi i analizuje parametry procesowe i parametry pracy maszyny.

Ciągłe monitorowanie parametrów pozwala na wykrywanie anomalii w bardzo wczesnym etapie i podjęcie niezbędnych działań (np. zamówienie części, zaplanowanie serwisu) na długo przed zatrzymaniem maszyny.

Dzięki predykcyjnemu podejściu do utrzymania ruchu:

 • wyeliminowane zostały nieplanowane przestoje
 • uniknięto spadku produktywności maszyn wskutek awarii
 • poprawiono bezpieczeństwo pracowników
 • parametry pracy maszyny są monitorowane w sposób ciągły
 • skrócono czas przestojów
 • poprawiono warunki pracy techników i inżynierów utrzymania ruchu (mniejszy stres, poprawa bezpieczeństwa)
 • obniżono koszty serwisu (planowane zamówienia części – możliwość negocjacji cen, brak konieczności ekspresowych dostaw)
 • poprawiono planowanie produkcji, przestoje są przewidziane i zaplanowane

System dzięki implementacji wiedzy można rozszerzyć również o funkcjonalność preskryptywnego podejścia do utrzymania ruchu. Komunikacja z użytkownikiem oraz innymi systemami połączonymi oprócz przewidywania co nastąpi, może rekomendować działania które powinny zostać podjęte. Np. podczas pogorszenia się stanu łożysk do systemu CMMS może zostać zgłoszone zapotrzebowanie na elementy oraz wystawione zlecenie.


Zakres realizacji Robotize:

 • projekt systemu i dobór urządzeń
 • projekt AKPiA
 • wykonanie tras kablowych do wszystkich elementów systemu oraz pomiędzy lokalizacją maszyny a pomieszczeniem UR
 • konfiguracja sieci
 • dodanie do sterowania Siemens procesora komunikacyjnego i wyprowadzenie danych procesowych ze sterowania
 • oprogramowanie systemu SCADA zbierającego, wizualizującego, analizującego oraz archiwizującego dane
 • konfiguracja urządzeń monitorujących
 • uczenie urządzeń monitorujących i implementacja algorytmów
Udostępnij:
Facebooklinkedin